Menu
Aquacentrum Šternberk
AquacentrumŠternberk
<>V pátek 24. 5. bude aquacentrum od 8 do 12 hodin uzavřeno, z důvodu pořádání Sportovních her mládeže partnerských měst. <>

Ceník

Ceník platný od  1. 3. 2024

Vodní zóna

Vodní zóna 
celodenní 
celodenní červen - srpen 
celodenní červen - srpen od 17. h
základní vstupné
435 Kč
220 Kč
180 Kč
zlevněné1 vstupné
325 Kč
190 Kč
170 Kč
děti vyšší než značka
u recepce2 do 14,99 let
300 Kč
170 Kč
150 Kč
děti do výšky značky u recepce2
zdarma
zdarma
zdarma
jednorázový vstup
60 min.
90 min.
120 min.
180 min.
základní vstupné
125 Kč
185 Kč
235 Kč
335 Kč
zlevněné1 vstupné
  95 Kč
135 Kč
175 Kč
255 Kč
děti vyšší než značka u recepce2 do 14,99 let
 85 Kč
125 Kč
 
160 Kč
230 Kč
děti do výšky značky u recepce2
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
1 dospělý + 1 dítě do 14,99 let
xx
285 Kč
365 Kč
520 Kč
2 dospělí + 1 dítě do 14,99 let
xx
440 Kč
570 Kč
815 Kč
2 dospělí + 2 děti do 14,99 let
xx
545 Kč
700 Kč
995 Kč
2 dospělí + 3 až 4 děti do 14,99 let
xx
630 Kč
815 Kč 
1160 Kč
Překročení doby pobytu za každou započatou minutu  
2 Kč
xx

Ve dnech PO – PÁ s výjimkou svátků a dnů školních prázdnin v měsících leden až květen a září až prosinec sleva 20 % na vstupném do vodní zóny v čase od 9.00 do 14.00 hodin.

V ceně vstupného je pronájem šatní skříňky a +15 minut k časovému limitu pro vstup a výstup, které jsou  určeny na převléknutí a odbavení. Doba pobytu počíná průchodem vstupním turniketem a končí průchodem výstupním turniketem u pokladny recepce. U individuálního plaveckého výcviku je termín lekce sjednáván po předchozí dohodě a probíhá v rámci plavání veřejnosti.

Vysvětlivky

1 studenti do 26 let věku, senioři od 65 let věku, osoby ZTP, ZTP/P

2 výškový limit je stanoven značkou u recepce a odpovídá výšce přibližně 100 cm

3 plavání rodičů s dětmi se lekce účastní 1 rodič (nebo zák. zástupce) a 1 dítě v odpovídající věkové kategorii

4 kondiční plavání s trenérem, plavecký výcvik pro neplavce a další podle aktuální nabídky, která je uvedena na webových stránkách a na recepci AQC

5 zahrnuje manipulační poplatek, možnou útratu v mokrém baru a čipový náramek

6 zahrnuje manipulační poplatek a možnou útratu v mokrém baru, nezahrnuje čipový náramek

7 maximální kapacita dráhy 12 osob, pokud nebude ve smlouvě určeno jinak

8 maximální kapacita výcvikového bazénu 20 osob

Kredit na občerstvení

Každý čip do wellness zóny nebo do vodní zóny umožňuje úhradu občerstvení v „mokrém baru“ až do hodnoty 400,- Kč.

Možnosti platby:

Vstupné včetně dobíjení abonentských kreditů je možné hradit hotově, bezhotovostní platbou na platebním terminálu nebo akceptovanými poukázkami a platebními metodami našich smluvních partnerů.

Aktuálně akceptujeme tyto platební poukázky nebo benefitní karty: 

Multisport :
Stříbrná/FKSP : Vodní zóna - dospělý, 60+15minut
Dítě: Vodní zóna - dítě, 60+15 minut
Student. Vodní zóna - student, 60+15minut
 
Sodexo       - Dárkový pass
                       - Flexi pass  
                       - Fokus pass 
                       - Flexi pass card 
 
Up                 - eBenefity
                       - Cadhoc
                       - Unišek+
                       - Unišek+ FKSP
 
Edenred 
Benefity
Benefit Plus

Ostatní informace 

Zaplacením vybrané služby nebo průchodem turniketem návštěvník zároveň stvrzuje, že se seznámil s Návštěvním řádem. Pro čerpání služeb platí ceny stanovené provozovatelem platné v den čerpání služby.

Prodej vstupného je ukončen nejpozději 60 minut před ukončením provozní doby.

Návštěvníkovi se před zakoupením vstupného nebo před průchodem turniketem doporučuje seznámit se s rozpisem provozovaných služeb (dostupná vodní plocha, atrakce apod.) v době plánovaného čerpání služby. Vybrané vodní plochy (dětský výcvikový bazén, plavecké dráhy v různém rozsahu) mohou být zcela nebo částečně obsazené organizovanými vodními aktivitami, kurzy a veřejnost do nich po dobu konání kurzu nemá přístup. Na zpětnou reklamaci nebude brán zřetel.

Možnosti plateb: hotově, bankovní platební kartou, provozovatelem akceptovanými platebními poukázkami a nástroji (kartou Multisport – FKSP, stříbrná, dítě), jejichž aktuální seznam je k dispozici na recepci na vyžádání nebo je zde vyznačen formou loga poskytovatele.

Pro prokázání nároku na zlevněné vstupné musí předložit:

 • studenti - platný studijní průkaz s fotografií a datem narození nebo ISIC kartu,
 • senioři - platný doklad totožnosti;
 • osoby ZTP, ZTP/P - průkaz držitele s fotografií nebo v kombinaci s platným dokladem totožnosti. Průvodce ZTP/P má vstup zdarma. 

Slevy se nesčítají.

Dětem do 1 roku věku není povolen vstup do bazénové části a wellness. Dětem pod 10 let je vstup povolen jen s doprovodem plně svéprávné osoby, která na dítě bude po celou dobu dohlížet. Více k věkovým omezením viz Návštěvní řád.

Pedagogický/bezpečnostní doprovod (starší 18 let) organizovaných dětských skupin (dětí do 18 let):

- školních/školkových tříd, školních družin (jen v období školního roku);

- příměstských táborů, táborů (jen v období oficiálních školních prázdnin);

- sportovních soustředění nebo jiných hromadně organizovaných akcí pro děti do 18 let (po předchozím oznámení plánovaného termínu vstupu vedení společnosti – telefonicky nebo e - mailem); má vstup do vodní zóny v rámci provozu pro veřejnost zdarma, pokud bude po celou dobu vykonávat dozor nad danou skupinou, bude oblečen ve sportovním oblečení odlišném od plavek, nebude vstupovat do bazénů, po příchodu nahlásí přítomnost organizované skupiny na plavčíkárně a bude spolupracovat s plavčíky na směně.   

Dojde-li např. vlivem technické poruchy nebo na základě jiného opatření provozovatele k ukončení možnosti čerpání služeb zákazníka v době delší 45 minut od zahájení čerpání služeb, nevzniká návštěvníkovi nárok na vrácení vstupného.

Ostatní podmínky pro vstup se řídí platným Návštěvním řádem, s jehož obsahem je návštěvník povinen se seznámit.

Ceník platný od 1. 4. 2024

Welness zóna

jednorázový vstup
ÚT - ČT
 135 min.
PÁ - NE
135 min.
ÚT - NE
70 min.
základní vstupné
230 Kč
250 Kč
135 Kč
zlevněné1 vstupné
195 Kč
210 Kč
xx
děti výšší než značka u recepce2 do 14,99 let
185 Kč
200 Kč
xx
děti do výšky značky u recepce2
zdarma
zdarma
xx
překročení doby pobytu za každou minutu
2 Kč
2 Kč
2 Kč

V ceně vstupného je pronájem šatní skříňky a +15 minut k časovému limitu pro vstup, které jsou  určeny na převléknutí a odbavení při odchodu.

 

Vysvětlivky

1 studenti do 26 let věku, senioři od 65 let věku, osoby ZTP, ZTP/P

2 výškový limit je stanoven značkou u recepce a odpovídá výšce přibližně 100 cm

3 plavání rodičů s dětmi se lekce účastní 1 rodič (nebo zák. zástupce) a 1 dítě v odpovídající věkové kategorii

4 kondiční plavání s trenérem, plavecký výcvik pro neplavce a další podle aktuální nabídky, která je uvedena na webových stránkách a na recepci AQC

5 zahrnuje manipulační poplatek, možné vstupné a čipový náramek

6 zahrnuje manipulační poplatek a možné vstupné, nezahrnuje čipový náramek

Možnosti platby:

Vstupné včetně dobíjení abonentských kreditů je možné hradit hotově, bezhotovostní platbou na platebním terminálu nebo akceptovanými poukázkami a platebními metodami našich smluvních partnerů.

Aktuálně akceptujeme tyto platební poukázky nebo benefitní karty: 

Multisport:
Stříbrná/FKSP : Wellness - dospělý, 70+15minut
 
 
Sodexo       - Dárkový pass
                       - Flexi pass  
                       - Fokus pass 
                       - Flexi pass card 
 
Up                 - eBenefity
                       - Cadhoc
                       - Unišek+
                       - Unišek+ FKSP
 
Edenred 
Benefity
Benefit Plus

Kredit na občerstvení

Každý čip do wellness zóny nebo do vodní zóny umožňuje úhradu občerstvení v „mokrém baru“ až do hodnoty 400,- Kč.

Ostatní informace 

Zaplacením vybrané služby nebo průchodem turniketem návštěvník zároveň stvrzuje, že se seznámil s Návštěvním řádem. Pro čerpání služeb platí ceny stanovené provozovatelem platné v den čerpání služby.

Prodej vstupného je ukončen nejpozději 60 minut před ukončením provozní doby.

Návštěvníkovi se před zakoupením vstupného nebo před průchodem turniketem doporučuje seznámit se s rozpisem provozovaných služeb (dostupná vodní plocha, atrakce apod.) v době plánovaného čerpání služby. Vybrané vodní plochy (dětský výcvikový bazén, plavecké dráhy v různém rozsahu) mohou být zcela nebo částečně obsazené organizovanými vodními aktivitami, kurzy a veřejnost do nich po dobu konání kurzu nemá přístup. Na zpětnou reklamaci nebude brán zřetel.

Možnosti plateb: hotově, bankovní platební kartou, provozovatelem akceptovanými platebními poukázkami a nástroji (kartou Multisport – FKSP, stříbrná, dítě), jejichž aktuální seznam je k dispozici na recepci na vyžádání nebo je zde vyznačen formou loga poskytovatele.

Pro prokázání nároku na zlevněné vstupné musí předložit:

 • studenti - platný studijní průkaz s fotografií a datem narození nebo ISIC kartu,
 • senioři - platný doklad totožnosti;
 • osoby ZTP, ZTP/P - průkaz držitele s fotografií nebo v kombinaci s platným dokladem totožnosti. Průvodce ZTP/P má vstup zdarma. 

Slevy se nesčítají.

Dětem do 1 roku věku není povolen vstup do bazénové části a wellness. Dětem pod 10 let je vstup povolen jen s doprovodem plně svéprávné osoby, která na dítě bude po celou dobu dohlížet. Více k věkovým omezením viz Návštěvní řád.

Pedagogický/bezpečnostní doprovod (starší 18 let) organizovaných dětských skupin (dětí do 18 let):

- školních/školkových tříd, školních družin (jen v období školního roku);

- příměstských táborů, táborů (jen v období oficiálních školních prázdnin);

- sportovních soustředění nebo jiných hromadně organizovaných akcí pro děti do 18 let (po předchozím oznámení plánovaného termínu vstupu vedení společnosti – telefonicky nebo e - mailem); má vstup do vodní zóny v rámci provozu pro veřejnost zdarma, pokud bude po celou dobu vykonávat dozor nad danou skupinou, bude oblečen ve sportovním oblečení odlišném od plavek, nebude vstupovat do bazénů, po příchodu nahlásí přítomnost organizované skupiny na plavčíkárně a bude spolupracovat s plavčíky na směně.   

Dojde-li např. vlivem technické poruchy nebo na základě jiného opatření provozovatele k ukončení možnosti čerpání služeb zákazníka v době delší 45 minut od zahájení čerpání služeb, nevzniká návštěvníkovi nárok na vrácení vstupného.

Ostatní podmínky pro vstup se řídí platným Návštěvním řádem, s jehož obsahem je návštěvník povinen se seznámit.

Ceník platný od 1. 3. 2024

Vodní zóna - abonentní vstup

 
za každou započatou minutu
minimální
 stržená částka
základní vstupné
1,88 Kč (cca 113 Kč/hod)
84 Kč
zlevněné1 vstupné
1,41 Kč (cca 84 Kč/hod)
63 Kč
děti vyšší než značka
u recepce2 do 14,99 let
1,28 Kč (cca 77 Kč/hod)
57 Kč
děti do výšky značky u recepce2
zdarma
zdarma

V ceně wellness zóny, v časovém limitu 135 minut, je i vstup do vodní zóny.

Wellness zóna - abonentní vstup

 
ÚT - ČT
na 135 min.
PÁ - NE
na 135 min.
základní vstupné
207 Kč
225 Kč
zlevněné1 vstupné
175 Kč
189 Kč
děti vyšší než značka u recepce2 do 14,99 let
166 Kč
180 Kč
děti do výšky značky u recepce2
0
0
překročení doby pobytu za každou minutu
2 Kč
2 K

Abonenti mají 10% slevu oproti běžnému vstupnému. V ceně vstupného je pronájem šatní skříňky a +15 minut k časovému limitu pro vstup, které jsou  určeny na převléknutí a odbavení při odchodu. Doba pobytu počíná průchodem vstupním turniketem a končí průchodem výstupním turniketem u pokladny recepce

 

Vysvětlivky

1 studenti do 26 let věku, senioři od 65 let věku, osoby ZTP, ZTP/P

2 výškový limit je stanoven značkou u recepce a odpovídá výšce přibližně 100 cm

3 plavání rodičů s dětmi se lekce účastní 1 rodič (nebo zák. zástupce) a 1 dítě v odpovídající věkové kategorii

4 kondiční plavání s trenérem, plavecký výcvik pro neplavce a další podle aktuální nabídky, která je uvedena na webových stránkách a na recepci AQC

5 zahrnuje manipulační poplatek, možné vstupné a čipový náramek

6 zahrnuje manipulační poplatek a možné vstupné, nezahrnuje čipový náramek

 

 

Každý čip do wellness zóny nebo do vodní zóny umožňuje úhradu občerstvení v „mokrém baru“ až do hodnoty 400,- Kč.

Abonentní vstupné

Abonentní vstupné je určené pro pravidelné návštěvníky. Abonentovi jsou poskytovány výhody ve formě slevy na vstupném a přímého průchodu turniketem. Abonentem se stane každý po zakoupení elektronického čipu.

Prvotní zakoupení čipového náramku (dále čipu) abonenta stojí 650,- Kč, z toho 150,- Kč je cena čipu a 500,- Kč tvoří první kredit. Kredit lze využít podle typu abonentského čipu buď jen pro pobyt ve vodní zóně, nebo pro pobyt ve vodní zóně i wellness. Oběma typy čipů lze provádět úhradu občerstvení. Abonentní čip je nevratný a je přenositelný v rámci typu (vodní zóna/wellness) a daného druhu vstupného (základní/zlevněné/děti). U obou typů čipů je možnost použití kreditu na jednorázový vstup do druhé zóny – viz níže. Pro volný vstup abonenta do vodní zóny v době bezobslužného provozu recepce (do 9:00 hod.) musí být výše kreditu na čipu minimálně 200,- Kč, v ostatních časech pak minimálně ve výši potřebné pro sražení nejmenšího sráženého vstupného dle dané kategorie vstupu.

Do vyčerpání kreditu na abonentním čipu může držitel procházet přes turniket bez nutnosti kontaktovat recepční, částka je mu automaticky z čipu odečtena. U čipu pro wellness se odečítá vstupné jednorázově celé. U čipu pro vodní zónu se strhne minimální vstupné a částka se odečítá za každou započatou minutu. Po uplynutí 45 minut se zastaví odpočet na 15 minut (čas určený na převlečení) a poté se pokračuje v odpočtu.

Po vyčerpání kreditu lze čip dobít na recepci pro další použití nebo jen při odchodu doplatit vstupné pro úplné dočerpání kreditu. Platnost vloženého kreditu je 1 rok od data nákupu. Platnost kreditu lze prodloužit dobitím nákupem dalšího kreditu v minimální hodnotě 300,- Kč. Doplatkem vstupného při odchodu se platnost kreditu neprodlouží. Kredit není vratný. Při nečerpání služeb delším než rok od posledního nákupu kreditu již kredit dobitý na čipu nelze prodloužit ani čerpat.

Abonent s čipem pouze pro vodní zónu může v případě zájmu o vstup do wellness zóny před průchodem turniketem u pokladny požádat, aby mu byl na pokladně jednorázově zapůjčen čip do wellness a odpovídající jednorázové vstupné uhradit z abonentského kreditu, nebo platbou. Obdobně to platí pro abonenty s čipem pro wellness, kteří pak mohou se zapůjčeným čipem do vodní zóny užívat jednorázově jen vodní zónu, v ceně jednorázového vstupného platného pro daný den.

Možnosti platby:

Vstupné včetně dobíjení abonentských kreditů je možné hradit hotově, bezhotovostní platbou na platebním terminálu nebo akceptovanými poukázkami a platebními metodami našich smluvních partnerů.

Aktuálně akceptujeme tyto platební poukázky nebo benefitní karty: 

Sodexo       - Dárkový pass
                       - Flexi pass  
                       - Fokus pass 
                       - Flexi pass card 
 
Up                 - eBenefity
                       - Cadhoc
                       - Unišek+
                       - Unišek+ FKSP
 
Edenred 
Benefity
Benefit Plus

Nabidka kurzů  a ceník zde

Ceník platný od 1. 3. 2024

 

vodní zóna  - kurzy a aktivity (lekce)
jednorázový vstup / vstup v rámci kurzu
na 30 min.
(na převlečení
je 15+15 min.)
na 45 min.
(na převlečení
je 15+15 min.)
na 60 min.
(na převlečení
je 15+15 min.
Plavání rodičů s dětmi3 (malý bazén)   
věková kategorie 3 - 5 let
255 Kč/235 Kč
xx
xx
Plavecký výcvik dětí (malý bazén)       
věková kategorie 4 - 7 let
xx
225 Kč/210 Kč
xx
Plavecký výcvik aj. vodní aktivity (velký bazén) věková kategorie 6 – 14,99 let
170 Kč/150 Kč
xx
200 Kč/185 Kč
plavecké a kondiční vodní aktivity4 věková kategorie od 15 let
xx
xx
180 Kč/160 Kč
Kondiční aktivity s hudboou (aquaerobic aj.)
věková kategorie od 15 let
xx
xx
130 Kč/115 Kč
individuální plavecký výcvik (1 osoba)
xx
380 Kč/xx
400 Kč/xx
individuální plavecký výcvik (2 osoby)
xx
510/xx
530/xx
překročení doby pobytu za každou minútu
2 Kč

 

 

Cena kurzu je dána počtem na sebe přímo navazujících lekcí v kurzu a hradí se jednorázově předem.

Vybrané kurzy je možné v případě dostatečné kapacity navštívit i formou jednorázového vstupu (tzv. na zkoušku).

Ceny pro připojení se k již probíhajícímu kurzu stanovuje provozovatel podle počtu zbývajících na sebe přímo navazujících lekcí kurzu, jinak jako počet lekcí s jednorázovým vstupem.

 

Vysvětlivky

1 výškový limit je stanoven značkou u recepce a odpovídá výšce přibližně 100 cm

2 studenti do 26 let věku, senioři od 65 let věku, osoby ZTP, ZTP/P

3 plavání rodičů s dětmi se lekce účastní 1 rodič (nebo zák. zástupce) a 1 dítě v odpovídající věkové kategorii

4 kondiční plavání s trenérem, plavecký výcvik pro neplavce a další podle aktuální nabídky, která je uvedena na webových stránkách a na recepci AQC

5 zahrnuje manipulační poplatek, možné vstupné a čipový náramek

6 zahrnuje manipulační poplatek a možné vstupné, nezahrnuje čipový náramek

V ceně vstupného je pronájem šatní skříňky a +15 minut k časovému limitu pro vstup a výstup, které jsou  určeny na převléknutí a odbavení. Doba pobytu počíná průchodem vstupním turniketem a končí průchodem výstupním turniketem u pokladny recepce. U individuálního plaveckého výcviku je termín lekce sjednáván po předchozí dohodě a probíhá v rámci plavání veřejnosti.

Možnosti platby:

Vstupné včetně dobíjení abonentských kreditů je možné hradit hotově, bezhotovostní platbou na platebním terminálu nebo akceptovanými poukázkami a platebními metodami našich smluvních partnerů.

Aktuálně akceptujeme tyto platební poukázky nebo benefitní karty: 

Sodexo       - Dárkový pass
                       - Flexi pass  
                       - Fokus pass 
                       - Flexi pass card 
 
Up                 - eBenefity
                       - Cadhoc
                       - Unišek+
                       - Unišek+ FKSP
 
Edenred 
Benefity
Benefit Plus

Ceník platný od 1. 3. 2024

 

Ostatní ceny a poplatky

 

náramkový čip pro abonenty
150 Kč
ztráta zapůjčeného čipu v plac. zóně5
500 Kč
ztráta abonentního čipu v plac. zóně6
350 Kč
zapůjčení ručníku
30 Kč
záloha za zapůjčení ručníku
100 Kč
zapůjčení prostěradla (jen pro wellness)
50 Kč
záloha za zapůjčení prostěradla
150 Kč

 

V ceně vstupného je pronájem šatní skříňky a +15 minut k časovému limitu pro vstup, které jsou  určeny na převléknutí a odbavení při odchodu.

 

Vysvětlivky

1 studenti do 26 let věku, senioři od 65 let věku, osoby ZTP, ZTP/P

2 výškový limit je stanoven značkou u recepce a odpovídá výšce přibližně 100 cm

3 plavání rodičů s dětmi se lekce účastní 1 rodič (nebo zák. zástupce) a 1 dítě v odpovídající věkové kategorii

4 kondiční plavání s trenérem, plavecký výcvik pro neplavce a další podle aktuální nabídky, která je uvedena na webových stránkách a na recepci AQC

5 zahrnuje manipulační poplatek, možné vstupné a čipový náramek

6 zahrnuje manipulační poplatek a možné vstupné, nezahrnuje čipový náramek

Možnosti platby:

Vstupné včetně dobíjení abonentských kreditů je možné hradit hotově, bezhotovostní platbou na platebním terminálu nebo akceptovanými poukázkami a platebními metodami našich smluvních partnerů.

Aktuálně akceptujeme tyto platební poukázky nebo benefitní karty: 

 • Sodexo - Dárkový pass
                     - Flexi pass  - papírová varianta
                     - Fokus pass  - papírová varianta
 • Up - eBenefity
           - Cadhoc
           - Unišek+
           - Unišek+ FKSP
 • Edenred 
 • Benefity
 • Benefit Plus

Každý čip do wellness zóny nebo do vodní zóny umožňuje úhradu občerstvení v „mokrém baru“ až do hodnoty 400,- Kč.

Ceník

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
neděle 26. 5. déšť 22/13 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 21/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek a výročí

Svátek má Viola

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:51

Slunce zapadá:20:44

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Jak na Urbana bývá, takové pak rolník setí mívá.