Menu
Aquacentrum Šternberk
AquacentrumŠternberk

<>Den dětí v Aquacentru Šternberk! 1. června budou mít všechny děti 20% slevu na vstup.<>

Ceník

Vodní zóna

jednorázový vstup
60 min.
90min.
120min.
180min.
celodenní
základní vstupné
105 Kč
155 Kč
200 Kč
285 Kč
395 Kč
zlevněné1 vstupné
  80 Kč
115 Kč
150 Kč
210 Kč
295 Kč
děti vyšší než značka u recepce2 do 14,99 let
 75 Kč
110 Kč
 
140 Kč
200 Kč
280 Kč
děti do výšky značky u recepce2
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
1 dospělý + 1 dítě do 14,99 let
xx
244 Kč
313 Kč
446 Kč
xx
2 dospělí + 1 dítě do 14,99 let
xx
375 Kč
485 Kč
690 Kč
xx
2 dospělí + 2 děti do 14,99 let
xx
470 Kč
600 Kč
850 Kč
xx
2 dospělí + 3 až 4 děti do 14,99 let
xx
540 Kč
700 Kč 
955 Kč
xx
Překročení doby pobytu za každou započatou minutu  
2 Kč
xx

 

Vysvětlivky

1 studenti do 26 let věku, senioři od 65 let věku, osoby ZTP, ZTP/P

2 výškový limit je stanoven značkou u recepce a odpovídá výšce přibližně 100 cm

3 plavání rodičů s dětmi se lekce účastní 1 rodič (nebo zák. zástupce) a 1 dítě v odpovídající věkové kategorii

4 kondiční plavání s trenérem, plavecký výcvik pro neplavce a další podle aktuální nabídky, která je uvedena na webových stránkách a na recepci AQC

5zahrnuje manipulační poplatek,  možnou útratu v mokrém baru a čipový náramek

6 zahrnuje manipulační poplatek a možnou útratu v mokrém baru, nezahrnuje čipový  náramek

7 maximální kapacita dráhy 12 osob, pokud nebude ve smlouvě určeno jinak

8 maximální kapacita výcvikového bazénu 20 osob

 

V ceně vstupného je pronájem šatní skříňky a +15 minut k časovému limitu pro vstup, které jsou  určeny na převléknutí a odbavení při odchodu. U vybraných aktivit je poskytováno +30 minut. Doba pobytu počíná průchodem vstupním turniketem a končí průchodem výstupním turniketem u pokladny recepce.

Možnosti platby:

Vstupné včetně dobíjení abonentských kreditů je možné hradit hotově, bezhotovostní platbou na platebním terminálu nebo akceptovanými poukázkami a platebními metodami našich smluvních partnerů.

Aktuálně akceptujeme tyto platební poukázky nebo benefitní karty: 

Multisport - Vodní zóna 60 + 15 minut - 105 Kč
                       - Vodní zóna dítě - 60 + 15 minut - 75 Kč
 
Sodexo       - Dárkový pass
                       - Flexi pass  
                       - Fokus pass 
                       - Flexi pass card 
 
Up                 - eBenefity
                       - Cadhoc
                       - Unišek+
                       - Unišek+ FKSP
 
Edenred 

Kredit na občerstvení

Každý čip do wellness zóny nebo do vodní zóny umožňuje úhradu občerstvení v „mokrém baru“ až do hodnoty 400,- Kč.

Ostatní informace

Zaplacením vybrané služby nebo průchodem turniketem návštěvník zároveň stvrzuje, že se seznámil s Návštěvním řádem. Pro čerpání služeb platí ceny stanovené provozovatelem platné v den čerpání služby.

Prodej vstupného je ukončen nejpozději 60 minut před ukončením provozní doby.

Návštěvníkovi se před zakoupením vstupného nebo před průchodem turniketem doporučuje seznámit se s rozpisem provozovaných služeb (dostupná vodní plocha, atrakce apod.) v době plánovaného čerpání služby. Na zpětnou reklamaci nebude brán zřetel.

Možnosti plateb: hotově, bankovní platební kartou, provozovatelem akceptovanými platebními poukázkami a nástroji (benefitní karty aj.), jejichž aktuální seznam je k dispozici na recepci na vyžádání nebo je zde vyznačen formou loga poskytovatele.

Pro prokázání nároku na zlevněné vstupné musí předložit:

  • studenti - platný studijní průkaz s fotografií a datem narození nebo ISIC kartu,
  • senioři - platný doklad totožnosti;
  • osoby ZTP, ZTP/P - průkaz držitele s fotografií nebo v kombinaci s platným dokladem totožnosti. Průvodce ZTP/P má vstup zdarma. 

Slevy se nesčítají.

Dětem do 1 roku věku není povolen vstup do bazénové části a wellness. Dětem pod 10 let je vstup povolen jen s doprovodem plně svéprávné osoby, která na dítě bude po celou dobu dohlížet.

Dojde-li např. vlivem technické poruchy nebo na základě jiného opatření provozovatele k ukončení možnosti čerpání služeb zákazníka v době delší 25 minut od zahájení čerpání služeb, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení vstupného.

Welness zóna

jednorázový vstup
ÚT - ČT
 135 min.
PÁ - NE
135 min.
základní vstupné
200 Kč
220 Kč
zlevněné1 vstupné
170 Kč
190 Kč
děti výšší než značka u recepce2 do 14,99 let
160 Kč
180 Kč
děti do výšky značky u recepce2
zdarma
zdarma
překročení doby pobytu za každou minutu
2 Kč
2 Kč

 

V ceně vstupného je pronájem šatní skříňky a +15 minut k časovému limitu pro vstup, které jsou  určeny na převléknutí a odbavení při odchodu.

 

Vysvětlivky

1 studenti do 26 let věku, senioři od 65 let věku, osoby ZTP, ZTP/P

2 výškový limit je stanoven značkou u recepce a odpovídá výšce přibližně 100 cm

3 plavání rodičů s dětmi se lekce účastní 1 rodič (nebo zák. zástupce) a 1 dítě v odpovídající věkové kategorii

4 kondiční plavání s trenérem, plavecký výcvik pro neplavce a další podle aktuální nabídky, která je uvedena na webových stránkách a na recepci AQC

5 zahrnuje manipulační poplatek, možné vstupné a čipový náramek

6 zahrnuje manipulační poplatek a možné vstupné, nezahrnuje čipový náramek

 

 

 

Možnosti platby:

Vstupné včetně dobíjení abonentských kreditů je možné hradit hotově, bezhotovostní platbou na platebním terminálu nebo akceptovanými poukázkami a platebními metodami našich smluvních partnerů.

Aktuálně akceptujeme tyto platební poukázky nebo benefitní karty: 

Multisport - Vodní zóna 60 + 15 minut - 105 Kč
                       - Vodní zóna dítě - 60 + 15 minut - 75 Kč
 
Sodexo       - Dárkový pass
                       - Flexi pass  
                       - Fokus pass 
                       - Flexi pass card 
 
Up                 - eBenefity
                       - Cadhoc
                       - Unišek+
                       - Unišek+ FKSP
 
Edenred 

Kredit na občerstvení

Každý čip do wellness zóny nebo do vodní zóny umožňuje úhradu občerstvení v „mokrém baru“ až do hodnoty 400,- Kč.

Ostatní informace

Zaplacením vybrané služby nebo průchodem turniketem návštěvník zároveň stvrzuje, že se seznámil s Návštěvním řádem. Pro čerpání služeb platí ceny stanovené provozovatelem platné v den čerpání služby.

Prodej vstupného je ukončen nejpozději 60 minut před ukončením provozní doby.

Návštěvníkovi se před zakoupením vstupného nebo před průchodem turniketem doporučuje seznámit se s rozpisem provozovaných služeb (dostupná vodní plocha, atrakce apod.) v době plánovaného čerpání služby. Na zpětnou reklamaci nebude brán zřetel.

Možnosti plateb: hotově, bankovní platební kartou, provozovatelem akceptovanými platebními poukázkami a nástroji (benefitní karty aj.), jejichž aktuální seznam je k dispozici na recepci na vyžádání nebo je zde vyznačen formou loga poskytovatele.

Pro prokázání nároku na zlevněné vstupné musí předložit:

  • studenti - platný studijní průkaz s fotografií a datem narození nebo ISIC kartu,
  • senioři - platný doklad totožnosti;
  • osoby ZTP, ZTP/P - průkaz držitele s fotografií nebo v kombinaci s platným dokladem totožnosti. Průvodce ZTP/P má vstup zdarma. 

Slevy se nesčítají.

Dětem do 1 roku věku není povolen vstup do bazénové části a wellness. Dětem pod 10 let je vstup povolen jen s doprovodem plně svéprávné osoby, která na dítě bude po celou dobu dohlížet.

Dojde-li např. vlivem technické poruchy nebo na základě jiného opatření provozovatele k ukončení možnosti čerpání služeb zákazníka v době delší 25 minut od zahájení čerpání služeb, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení vstupného.

vodní zóna - abonentní vstup
za každou započatou minutu
minimální
 stržená částka*
základní vstupné
1,58 Kč (cca 95/hod)
70 Kč
zlevněné1 vstupné
1,20 Kč (cca 72/hod)
54 Kč
děti vyšší než značka
u recepce2 do 14,99 let
1,12 Kč (cca67/hod)
50 Kč
děti do výšky značky u recepce2
zdarma
zdarma

*Tato částka odpovídá době pobytu ve vodní zóně 45 minut a času na převlečení 15minut. Po uplynutí této doby se odečítá za každou započatou minutu částka dle ceníku.

wellness zóna  abonentní vstup
ÚT - ČT
na 135 min.
PÁ - NE
na 135 min.
základní vstupné
180 Kč
198 Kč
zlevněné1 vstupné
153 Kč
171 Kč
děti vyšší než značka u recepce2 do 14,99 let
144 Kč
162 Kč
děti do výšky značky u recepce2
0
0
překročení doby pobytu za každou minutu
2 Kč
2 Kč

 

Abonenti mají 10% slevu oproti běžnému vstupnému. V ceně vstupného je pronájem šatní skříňky a +15 minut k časovému limitu pro vstup, které jsou  určeny na převléknutí a odbavení při odchodu. Doba pobytu počíná průchodem vstupním turniketem a končí průchodem výstupním turniketem u pokladny recepce

 

Vysvětlivky

1 studenti do 26 let věku, senioři od 65 let věku, osoby ZTP, ZTP/P

2 výškový limit je stanoven značkou u recepce a odpovídá výšce přibližně 100 cm

3 plavání rodičů s dětmi se lekce účastní 1 rodič (nebo zák. zástupce) a 1 dítě v odpovídající věkové kategorii

4 kondiční plavání s trenérem, plavecký výcvik pro neplavce a další podle aktuální nabídky, která je uvedena na webových stránkách a na recepci AQC

5 zahrnuje manipulační poplatek, možné vstupné a čipový náramek

6 zahrnuje manipulační poplatek a možné vstupné, nezahrnuje čipový náramek

 

Abonentní vstupné je určené pro pravidelné návštěvníky. Abonentovi jsou poskytovány výhody ve formě slevy na vstupném a přímého průchodu turniketem. Abonentem se stane každý po zakoupení elektronického čipu.

Prvotní zakoupení čipového náramku (dále čipu) abonenta stojí 650,- Kč, z toho 150,- Kč je cena čipu a 500,- Kč tvoří první kredit. Kredit lze využít podle typu abonentského čipu buď jen pro pobyt ve vodní zóně, nebo pro pobyt ve vodní zóně i wellness. Oběma typy čipů lze provádět úhradu občerstvení. Abonentní čip je nevratný a je přenositelný v rámci typu (vodní zóna/wellness) a daného druhu vstupného (základní/zlevněné/děti). U obou typů čipů je možnost použití kreditu na jednorázový vstup do druhé zóny – viz níže. Pro volný vstup abonenta do vodní zóny v době bezobslužného provozu recepce (do 8:00 hod.) musí být výše kreditu na čipu minimálně 200,- Kč, v ostatních časech pak minimálně ve výši potřebné pro sražení nejmenšího sráženého vstupného dle dané kategorie vstupu.

Do vyčerpání kreditu na abonentním čipu může držitel procházet přes turniket bez nutnosti kontaktovat recepční, částka je mu automaticky z čipu odečtena. U čipu pro wellness se odečítá vstupné jednorázově celé. U čipu pro vodní zónu se strhne minimální vstupné. Tato částka odpovídá době pobytu ve vodní zóně 45 minut a času na převlečení 15minut. Po uplynutí této doby se odečítá za každou započatou minutu částka dle ceníku.

Po vyčerpání kreditu lze čip dobít na recepci pro další použití nebo jen při odchodu doplatit vstupné pro úplné dočerpání kreditu. Platnost vloženého kreditu je 1 rok od data nákupu. Platnost kreditu lze prodloužit dobitím nákupem dalšího kreditu v minimální hodnotě 300,- Kč. Doplatkem vstupného při odchodu se platnost kreditu neprodlouží. Kredit není vratný. Při nečerpání služeb delším než rok od posledního nákupu kreditu již kredit dobitý na čipu nelze prodloužit ani čerpat.

Abonent s čipem pouze pro vodní zónu může v případě zájmu o vstup do wellness zóny před průchodem turniketem u pokladny požádat, aby mu byl na pokladně jednorázově zapůjčen čip do wellness a odpovídající vstupné uhradit z abonentského kreditu. Obdobně to platí pro abonenty s čipem pro wellness, kteří pak mohou se zapůjčeným čipem do vodní zóny užívat jednorázově jen vodní zónu v ceně odpovídající jednorázovému vstupu.

Možnosti platby:

Vstupné včetně dobíjení abonentských kreditů je možné hradit hotově, bezhotovostní platbou na platebním terminálu nebo akceptovanými poukázkami a platebními metodami našich smluvních partnerů.

Aktuálně akceptujeme tyto platební poukázky nebo benefitní karty: 

Multisport - Vodní zóna 60 + 15 minut - 105 Kč
                       - Vodní zóna dítě - 60 + 15 minut - 75 Kč
 
Sodexo       - Dárkový pass
                       - Flexi pass  
                       - Fokus pass 
                       - Flexi pass card 
 
Up                 - eBenefity
                       - Cadhoc
                       - Unišek+
                       - Unišek+ FKSP
 
Edenred 

Nabidka kurzů  a ceník zde

Možnosti platby:

Vstupné včetně dobíjení abonentských kreditů je možné hradit hotově, bezhotovostní platbou na platebním terminálu nebo akceptovanými poukázkami a platebními metodami našich smluvních partnerů.

Aktuálně akceptujeme tyto platební poukázky nebo benefitní karty: 

Multisport - Vodní zóna 60 + 15 minut - 105 Kč
                       - Vodní zóna dítě - 60 + 15 minut - 75 Kč
 
Sodexo       - Dárkový pass
                       - Flexi pass  
                       - Fokus pass 
                       - Flexi pass card 
 
Up                 - eBenefity
                       - Cadhoc
                       - Unišek+
                       - Unišek+ FKSP
 
Edenred 

Ostatní ceny a poplatky

 

náramkový čip pro abonenty
150 Kč
ztráta zapůjčeného čipu v plac. zóně5
300 Kč
ztráta abonentního čipu v plac. zóně6
200 Kč
zapůjčení ručníku
30 Kč
záloha za zapůjčení ručníku
100 Kč
zapůjčení prostěradla (jen pro wellness)
50 Kč
záloha za zapůjčení prostěradla
150 Kč

 

V ceně vstupného je pronájem šatní skříňky a +15 minut k časovému limitu pro vstup, které jsou  určeny na převléknutí a odbavení při odchodu.

 

Vysvětlivky

1 studenti do 26 let věku, senioři od 65 let věku, osoby ZTP, ZTP/P

2 výškový limit je stanoven značkou u recepce a odpovídá výšce přibližně 100 cm

3 plavání rodičů s dětmi se lekce účastní 1 rodič (nebo zák. zástupce) a 1 dítě v odpovídající věkové kategorii

4 kondiční plavání s trenérem, plavecký výcvik pro neplavce a další podle aktuální nabídky, která je uvedena na webových stránkách a na recepci AQC

5 zahrnuje manipulační poplatek, možné vstupné a čipový náramek

6 zahrnuje manipulační poplatek a možné vstupné, nezahrnuje čipový náramek

Možnosti platby:

Vstupné včetně dobíjení abonentských kreditů je možné hradit hotově, bezhotovostní platbou na platebním terminálu nebo akceptovanými poukázkami a platebními metodami našich smluvních partnerů.

Aktuálně akceptujeme tyto platební poukázky nebo benefitní karty: 

  • Multisport - Vodní zóna 60 + 15 minut - 105 Kč
                            - Vodní zóna dítě - 60 + 15 minut - 75 Kč
  • Sodexo - Dárkový pass
                     - Flexi pass  - papírová varianta
                     - Fokus pass  - papírová varianta
  • Up - eBenefity
           - Cadhoc
           - Unišek+
           - Unišek+ FKSP
  • Edenred 

Ceník

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 6 °C
neděle 4. 6. jasno 20/7 °C
pondělí 5. 6. déšť 17/11 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 18/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Svátek a výročí

Svátek má Tamara

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:46

Slunce zapadá:20:51

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.